Unelmien liikuntapäivä torstaina 10.5. – haastamme kaikki mukaan!

Unelmien liikuntapäivä 10.5.

Toukokuun 10. päivä vietetään taas koko Suomen yhteistä liikuntapäivää. Unelmien liikuntapäivä on kaikenlaisen liikkumisen pop up -päivä, johon kuka tahansa voi osallistua. Nyt haaste leviää ja kannustamme kaikki mukaan! Miten teidän yhdistyksenne tai seuranne on mukana?!

Olemme mukana Unelmien liikuntapäivässä yhdessä eri organisaatioiden, yhdistysten, seurojen, yritysten ja kuntatoimijoiden kanssa rakentamassa valtakunnallista liikkumisen juhlapäivää, joka rakentuu iloisista liikkumisen tapahtumista eri puolilla Suomea. Kannustamme nyt myös kaikkia VAU:n jäsenyhdistyksiä ja -seuroja tulemaan mukaan. Tänä vuonna kannustamme erityisesti ulkona ja luonnossa liikkumiseen. Kaikki tavat liikkua ovat hyviä!

MITÄ TEIDÄN YHDISTYKSENNE TAI SEURANNE VOISI TEHDÄ?

Unelmien liikuntapäivä on kaikenlaisen liikkumisen iloinen pop up -päivä, jolloin liikkua voi monin eri tavoin. Ideoikaa, miten juuri te voisitte olla mukana päivässä. Keinot voivat olla pieniä ja yksinkertaisia, mutta voitte myös ideoida jotain yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Voitte pitää Unelmien liikuntapäivän vain omalle väellenne tai avoimien ovien tapahtumana ja näin tehdä toimintaanne tunnetuksi!

Huom! VAU tarjoaa taloudellista tukea paikallisiin liikuntatapahtumiin, jonka järjestämisestä vastaa vähintään kaksi VAU:n erilaista taustatahoa edustavaa jäsenyhdistystä.

IDEOIKAA OMA TAPAHTUMANNE:

  • Kokoa vaikka porukka ideoimaan: yhdessä on kiva toteuttaa.
  • Haasta mukaan kavereita – ja ota mukaan vaikka paikallinen yrittäjä. Yhteistyö antaa mahdollisuuksia uusiin avauksiin.
  • Tapahtumat voivat olla ulkotreenejä, lasten ja aikuisten yhteisiä matseja, lajikokeiluja toisen lajin kanssa, avoimia ovia tai lämmittelyt lähipuistossa, iso tapahtuma suurelle yleisölle – vain taivas on rajana ideoille!

ILMOITTAKAA TAPAHTUMANNE TAPAHTUMAKARTTAANwww.unelmienliikuntapäivä.fi

Kaikkien ilmoittaneiden kesken arvotaan upeita palkintoja!

  • Kuka tahansa voi ilmoittaa liikkumisen tapahtuman tapahtumakartalle. Tapahtuma voi olla kaikille avoin tai vain omalle porukalle tarkoitettu, iso tai aivan pieni.
  • Tapahtuman voi ilmoittaa jo luonnosvaiheessa ”tarkemmat tapahtumatiedot myöhemmin” -viesteillä – näin viesti lähtee liikkeelle jo nyt
  • Kaikkien tapahtumansa ilmoittaneiden kesken arvotaan hienoja palkintoja: ensimmäinen arvonta on jo 10.4.!!
  • Levittäkää tietoa, innostakaa ja kertokaa tapahtumastanne tutuille ja innostakaa ihmisiä mukaan!
     

NÄKYVYYTTÄ OMALLE YHDISTYKSELLENNE, SEURALLENNE TAI LAJILLENNE:

Unelmien liikuntapäivän tapahtumat tarjoavat mahdollisuuden nostaa esille omaa toimintaanne ja markkinoida sitä laajemmalle yleisölle esim. avoimien ovien tapahtumina tai kutsumalla perheet mukaan toimintaan. Se hyödyttää kaikkia!
Käyttäkää aineistopankista löytyviä materiaaleja markkinoimaan tapahtumaanne: logoja, julisteita ja bannereita!
Levitä oman tapahtumasi julistetta, käytä ”Olemme jo mukana”-banneria ja lisää logoa kertoessasi tapahtumasta, ja voitte haastaa muita mukaan!

Materiaalit löytyvät aineistopankista.

Käyttäkää yhteistä tunnistetta #unelmienliikuntapäivä

Lisätiedot:

Taustaa

Unelmien liikuntapäivä 10.5. on toteutettu jo kahtena vuonna liikkumisen kokeilu- ja pop up -päivänä. Tavoitteena on innostaa ihmisiä liikkumaan yhdessä ja löytämään kokeilemalla uusiakin tapoja liikkua. Unelmien liikuntapäivä on täyttynyt iloisista tapahtumista ja tempauksista eri puolilla Suomea, viime vuonna kirjattiin 1 300 tapahtumaa, minkä lisäksi ihmiset liikkuivat päivän teeman mukaisesti muuten vain. Vuoden 2017 tapahtumajärjestäjiltä tehdyn kyselyn mukaan 90 % järjestäjistä on valmis järjestämään tapahtumia myös tulevana Unelmien liikuntapäivänä. Mukaan kutsutaan niin isoja toimijoita kuin yksittäisiä ihmisiä. Vuonna 2018 erityisteemana on luonto ja tavoitteena on rakentaa entistä isompi liikkumisen juhlapäivä.

Olympiakomitea tukee koko kansan liikkumista. Innostamme eri-ikäisiä liikkumaan ja löytämään itselle sopivat tavat liikkua rohkaisemalla kokeiluihin ja yhdessä tekemiseen ja haastamme kaikki iloisesti liikkumaan Unelmien liikuntapäivänä! Unelmien liikuntapäivä on osa YK:n terveysjärjestö WHO:n Move for Health -päivää. Unelmien liikuntapäivää ovat edistämässä muun muassa liikunta-, urheilu- ja terveysorganisaatioiden verkostot, ja vuonna 2018 viestimme Metsähallituksen kanssa yhteistyössä erityisesti luontoteemalla.

Lähde: Olympiakomitean viestintä