Kaikille avoin ulkoilu -hankkeessa yhdenvertaisten perhetapahtumien järjestämisosaamista levitetään Suomen Ladun yhdistysaktiiveille 

Melontaa Oittaalla

Yhdenvertaisten ulkoilutapahtumien ja luontoliikunnan edistämistyö jatkuu Suomen Ladun ja Suomen Paralympiakomitean Kaikille avoin ulkoilu -hankkeen muodossa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke on jatkoa viimevuotiselle Yhteiset polut -hankkeelle.  

Yhteiset polut -hankkeessa pilotoitiin vuonna 2022 yhdenvertaisia, perheliikuntaan painottuneita luontoliikuntatapahtumia ja tuotettiin opasmateriaaleja Suomen Ladun jäsenyhdistysten käyttöön.

Kaikille avoin ulkoilu -hankkeessa painopiste siirtyy jäsenyhdistysaktiivien kouluttamiseen, jotta jatkossa yhdenvertaisten ja esteettömien tapahtumien järjestämisosaaminen löytyisi mahdollisimman monesta yhdistyksestä omasta takaa. 

Kaikille avoin ulkoilu -hankkeessa käynnistetään Suomen Ladun jäsenyhdistysten aktiiveista koostuva kehittäjäryhmä, joka toimii helmikuuhun 2024 saakka. Ryhmään valitaan jäsenet hakemusten perusteella. Ryhmään otetaan mukaan enimmillään kymmenen henkilöä siiten, että yhdestä yhdistyksestä voi olla mukana enimmillään kaksi henkilöä. 

Haku kehittäjäryhmään on avoinna 7.3. saakka. 

Kehittäjäryhmän toiminta alkaa 20.3. etätapaamisella. Paikan päällä ryhmä tapaa 13.5. Suomen Ladun toimistolla Helsingin Olympiastadionilla. 

Kehittäjäryhmän jäsenet saavat koulutuksen yhdenvertaisten ulkoilutapahtumien järjestämiseen. He toimivat myös pilottiryhmänä koulutuskokonaisuudelle, josta toivotaan jalostuvan pysyvä osa Suomen Ladun koulutustarjontaa. 

Kehittäjäryhmän jäsenet järjestävät vuoden aikana pienempiä ulkoilutapahtumia omien yhdistystensä piirissä ja lisäksi Yhteiset polut -hankkeen tapaan myös Kaikille avoin ulkoilu -hankkeessa ollaan aktiivisesti kehittämässä yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä Ladun isommissa tapahtumissa.

Nuku yö ulkona -kampanjaan Suomen luonnon päivänä 26.8. on viime vuoden tapaan rakentumassa myös esteetön Metsähotelli. Tarkempia tietoja julkaistaan myöhemmin keväällä. 

Hanketyöntekijöinä Kaikille avoin ulkoilu -hankkeessa jatkavat Yhteiset polut -hankkeesta tutut esteettömän ja saavutettavan luontoliikunnan osaajat: Miika Honkanen Suomen Ladussa ja Niko Halminen Paralympiakomiteassa. 

Kaikille avoin ulkoilu -hankkeen tavoitteet 

  • Vähentää eriarvoisuutta yhteiskunnassa kehittämällä esteettömiä ja saavutettavia ulkoilutapahtumia, jotta perheet erilaisin toimintakyvyin voivat osallistua.

  • Lisätä eri väestöryhmien osallistumismahdollisuuksia tuottamalla viestintää esteettömistä ja saavutettavista tapahtumista.

  • Lisätä tietoisuutta soveltavasta ulkoilusta. Tuottaa 8–16 artikkelia ja 4–8 videota/podcastia.

  • Kehittää liikunnan kansalaistoimintaa kouluttamalla ja innostamalla toimijoita toteuttamaan inklusiivisia tapahtumia. Toimijat ovat Suomen Ladun jäsenyhdistyksiä ja muita paikallisia toimijoita. 

  • Toimijat järjestävät yhteensä 10–20 erikokoista esteetöntä/saavutettavaa tapahtumaa. 

  • Perustaa 4–8 jäsenyhdistyksen/henkilön kehittäjäryhmä. Jäseniä koulutetaan ja heidän kanssaan kehitetään koulutuksen sisältöä tarpeiden mukaisesti. 

  • Suunnitella ja toteuttaa osaksi Suomen Ladun koulutustarjontaa lyhytkoulutus inklusiivisten ulkoilutapahtumien toteuttamisesta. 

Kaikille avoin ulkoilu -hanke Suomen Ladun sivuilla

Kuva: Toivo Laiho