Tiina Siivonen Verkostoituvat vammaispalvelut -webinaarissa: ”Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteispelin sujuvuuteen kiinnitettävä erityishuomiota soveltavassa liikunnassa” 

Tiina Siivonen

Paralympiakomitean verkostokoordinaattori Tiina Siivonen piti Verkostoituvat vammaispalvelut -webinaarissa perjantaina 8.9. puheenvuoron otsikolla Soveltava liikunta yhdyspinnoilla. Webinaari oli Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen järjestämä.  

Siivonen, joka työssään vastaa kuntien erityisliikunnan verkoston koordinoinnista, esitti huolensa siitä, miten toimintarajoitteisten henkilöiden palvelupolut terveydenhoidon ja kuntoutuksen piiristä liikuntaharrastuksiin toimivat uudistuneessa toimintaympäristössä, jossa hyvinvointialueet vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluista, mutta liikuntapalvelut ovat edelleen kuntien vastuulla. 

– Toimintarajoitteisille henkilöille arki on usein jo lähtökohtaisesti haastavaa. Kun esimerkiksi kuljetuspalveluita on useimmilla käytettävissä kuukausittain vain se 18 edestakaista matkaa, ja siinä pitää puntaroida käynnit kaupassa ja apteekissa, niin liikuntaharrastukset ja muut vapaa-ajan riennot jäävät helposti pienemmällä roolille, Siivonen alusti. 

– Aiemmin, kun koko palveluketju oli kunnan alla, niin parhaimmillaan on pystytty kätevästi setvimään näitä asioita vammaispalvelujen ja liikuntapuolen väen kesken. Nyt kun avustaja- ja kuljetuspalvelut ovat hyvinvointialueen puolella, niin täytyy kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten yhteispeli saadaan sujuvaksi. 

Toimintarajoitteisten henkilöiden liikunnan harrastaminen ja sen kytkeytyminen erilaisiin vammaispalveluihin on juuri Siivosen otsikon mukaista yhdyspinta-alueen operointia. 

– Täytyy ymmärtää, miten merkittävästi ihmisen elämänlaatu paranee, kun nämä tukipalvelut toimivat, ja kun kyse on liikunnan harrastamisesta ja sen mukanaan tuomista terveysvaikutuksista, niin tässä puhutaan myös yhteiskunnallisesti merkittävistä säästötoimista terveyspalveluiden puolella. 

Tähän kuvioon liittyvät kaikenlaiset tukipalvelut: kuljetukset, liikunta- ja apuvälineet, avustajien kustannukset, tilojen esteettömyys sekä tilojen yhteiskäyttö hyvinvointialueiden ja kuntien kesken. 

– Valitettavasti jo nyt on kuultu tilanteesta, jossa on aiemmin ollut soveltavan liikunnan ryhmä, jossa kaupungin liikunnanohjaaja on ohjannut joka toisen kerran ja esimerkiksi terveyskeskuksen fysioterapeutti joka toisen. Siinä on saatu hyvin sekä kuntoutus- että liikuntapuolta vähän eri näkökulmista. Ja nyt on tullut ilmoitus, että hyvinvointialueen fysioterapeutin työnkuvaan tämä ei kuulu ja hyvinvointialue on jättäytynyt ryhmästä pois. 

Merkittävän osan paikallistason soveltavasta liikunnasta järjestävät kolmannen sektorin toimijat. Siivonen kertoi yhden osan sote-uudistuksen mukanaan tuomasta huolesta liittyvän siihen, säilyykö julkiselta puolelta yhdistyksille liikunnan järjestämiseen myöntämä tuki – niin taloudellinen kuin tiloihin liittyvä – samanlaisena myös uudessa toimintaympäristössä. 

– Tärkeää on myös, että sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijat osaavat jatkossakin ohjata asiakkaitaan tarvittaessa kolmannen sektorin järjestämien palvelujen pariin. 

Siivosen esityksen päätteeksi Kuntaliiton Jaana Vieremö mainitsi, että Kuntaliitolla ja Hyvilillä on meneillään yhdyspintaprojekti, jossa yhdyspinnoissa mahdollisesti ilmeneviä säröjä pyritään paikkailemaan. Projektin järjestämille yhdyspintafoorumeihin Vieremö lupaili myös liikunta-alan saavan oman teemafooruminsa lähitulevaisuudessa.

Lisätietoa kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyöstä ja yhdyspinnoista Kuntaliiton sivuilla