Kempeleen soveltava liikunta seisoo vahvoilla jaloilla sote-uudistuksen aallon lähestyessä

Juha Vuoti

Kempeleen erityisliikunnan koordinaattori Juha Vuoti pääsi aloittamaan työnsä neljä vuotta sitten puhtaalta pöydältä, kun pesti siirtyi sote-palveluiden alta liikuntapalveluiden piiriin. Vuoti uskoo sote-puolen ja liikuntatoimen yhteistyön jatkuvan sujuvasti tulevan sote-uudistuksen jälkeenkin.

Kun Juha Vuoti saapui Kempeleen kunnan erityisliikunnan koordinaattoriksi huhtikuussa 2017, oli kunnan organisaatiouudistuksen myötä erityisliikunta vastikään siirtynyt sosiaali- ja terveyspalveluiden alta liikuntapalveluiden puolelle.

Vuotin edeltäjät olivat olleet fysioterapeuttitaustaisia ja 50 prosentin työpanoksella työskenteleviä. Vuotikin aloitti 50-prosenttisella työajalla, mutta melko pian hänestä tehtiin täysipäiväinen työntekijä. Lisäksi ikäihmisten liikuntaa koordinoimaan palkattiin erillinen työntekijä.

Kempele oli mukana viime vuosikymmenen puolivälin tienoilla Erityisliikuntaa kuntiin -hankkeessa, jonka ansiota Vuoti arvelee pitkälti olevan se, että kunnassa ylipäätään on erityisliikunnan koordinaattorin pesti. Viime vuosien panostukset soveltavaan liikuntaan ovat puolestaan organisaatiouudistuksen peruja.

– Kempeleen kunnan vapaa-ajan palvelut rakennettiin uudelleen, se oli osa Kempele Akatemia -mallia. Prosentuaalisesti panostukset erityisliikuntaan ja ikäihmisten liikuntaan ovat olleet toki isoja, mutta toisaalta kun ne suhteuttaa Kempeleen kasvuvauhtiin, niin emme ole pysyneet vauhdissa mukana. Kempele on yksi Suomen nopeimmin kasvavista kunnista, toteaa Vuoti, joka on yksi lukuisista Vierumäen Haaga-Heliassa Jyrki Vilhun opissa soveltavasta liikunnasta innostuneista alan ammattilaisista.

Vuoti on päässyt rakentamaan erityisliikunnan koordinaattorin työnkuvaa Kempeleessä melko vapaasti. Hän arvioi työnsä jakautuvan kutakuinkin puoliksi ohjaamisen ja koordinoinnin kesken. Hän mm. vastaa liikuntatilojen tilavarauksista, mikä on aikaa vievä palapeli.

Soveltavan liikunnan ryhmien pyörittämisessä kansalaisopisto Kempele-opisto on isossa roolissa. Opistolla on kokonaisvastuu lasten soveltavan liikunnan ryhmistä siten, että Vuoti itse toimii ryhmien toisena ohjaajana.

– Lisäksi ohjaan päiväkodeilta kootuille pienryhmille liikuntatuokioita päiväkotipäivien aikana. Pääikäryhmä on 5–6-vuotiaat lapset, joilla on haasteita isoissa ryhmissä toimimisessa sekä motorisia ja keskittymisen haasteita. Tavoite on tarjota ennen kaikkea lapsille onnistumisia mutta myös viedä päiväkodin henkilökunnalle vinkkejä liikuntatuokioille, Vuoti sanoo.

Urheiluseurat eivät Kempeleessä ole erityisen aktiivisia soveltavan liikunnan suhteen.

– Mutta toisaalta Oulu on kivenheiton päässä ja siellä on toimintaa seuroissa useassa lajissa. Meillä pääpaino on matalan kynnyksen liikunnan järjestämisessä erityisryhmille, Vuoti sanoo.

Sote-uudistus tulee irrottamaan kuntien sote-palvelut maakuntahallinnon piiriin. Kuntien soveltava liikunta on sote-uudistuksessa mielenkiintoisessa – monen kunnan näkökulmasta varmasti huolestuttavassakin – asemassa, sosiaali- ja terveyspuolen sekä liikuntapuolen rajapinnalla.

– Sote-puolella soveltavan liikunnan painotus voi olla enemmän kuntoutuksessa ja liikuntapuolella puolestaan mahdollisimman matalan kynnyksen liikunnassa, mutta näkisin että meillä Kempeleessä on ollut hyvin toimiva yhteistyö sote-puolen fysioterapeuttien kanssa, joten tasapaino on ollut hyvä, Vuoti pohtii.

– Uskon myös, että yhteistyö tulee säilymään toimivana, vaikka sote-uudistuksen myötä sote-puoli siirtyy pois kunnalta. Samat ihmiset ja samat toimintamallit kuitenkin jatkavat edelleen, hän jatkaa.