Puntteihin vipinää Kuntokuussa!

Seuraava Kuntokuu on jo ovella, kun syyskuu lähestyy. Kuntokuuhun voi osallistua liikkumalla ja kuntokorttia täyttämällä. Kuntokortteja voi tilata kuntokuu.fi-sivustolta tai VAU:n toimistolta.

Syyskuun aikana merkintöjä voi kerryttää niin hyöty-, harraste- kuin kilpaurheilustakin. Haravointi, kaupassakäynti, marjastus ovat oivia hyötyliikunnan muotoja. Monessa yhdistyksessä syyskaudella alkavat jumpat ja pelit, joista kertyy mukavasti suorituksia.

Liikuntaa emme voi varastoida, mutta Kuntokuu on hyvä startti pitää kuntoa yllä ja jatkaa pitkälle syksyyn. Lumen tulo voi olla monelle haaste ulkona liikkumiseen, joten näillä keleillä otetaan liikkumisesta kaikki irti – jokainen omalla tyylillään ja tavallaan!

Meneillään on myös erilaisia liikuntaa lisääviä hankkeita, jotka ovat syntyneet tarpeesta. Seuraavaksi esittelyssä yksi hanke, joka liikuttaa asuntoloissa ja ryhmäkodeissa asuvia henkilöitä. Vipinä-hanke on nimensä mukainen, joten lue lisää.

Puntteihin Vipinää ja yhteisöön säpinää!

Tällä motolla Kehitysvammatuki 57 ry:n Vipinä-hanke etenee. Hankkeessa kehitetään uusia tapoja tukea asumisyksiköissä asuvia kehitysvammaisia ihmisiä kohti aktiivisempaa arkea. Vipinä on valtakunnallinen kolmivuotinen hanke, jota rahoittaa STEA Veikkauksen tuotoilla.

Hankkeen toteutuksen ydinryhmään kuuluvat hankkeeseen osallistuvien asumisyksiköiden ohjaajat ja asukkaat. Ohjaajat ja asukkaat osallistuvat hanketiimin yhteisiin työpajoihin, jonka jälkeen aktiivisuuteen tuetaan uudella tavalla. Myös vertaisosaajuus ja yritysyhteistyön luomat mahdollisuudet nostetaan esille.

Ensimmäisenä hankevuotena Vipinä jalkautu pääkaupunkiseudun asuntoloihin. Yhteisissä työpajoissa pohdittiin mitä ja miten liikuntaa lisättäisiin. Jokaiselle osallistujalle löytyi joku liikkumisen muoto, vaikkapa työmatkan kulkeminen jalan tai pyörällä. Yhteisesti asuntoloissa kerättiin liikuntasuorituksista merkintöjä ja kun tietty tavoite saavutettiin, niin liikkujat saivat valita palkinnon. Palkintoina oli erilaisia uusia liikuntakokeiluja tai retkiä. Tulokset olivat onnistuneita. Vuonna 2019 hanke laajentaa reviiriään ja on koko Suomen kattava.

VAU on yksi hankekumppaneista. VAU:n rooli on ollut viedä mukanaan asuntoloihin sovellettuja liikuntamuotoja. Asukkaiden toimintakyky on ollut vaihtelevaa eri asuntoloissa. On ollut haasteellista mutta antoisaa. Ohjaajien sitoutumisella ja mukana ololla on suuri merkitys. Myös Vipinän työntekijöillä on iso rooli innostamisessa.

Porukalla ja yhteistyössä on mietitty sekä ulko- että sisäaktiviteetteja, joita voisi arjen ohessa tehdä. Palautteen aktiviteetista saa usein heti, sillä hymy kasvoilla kertoo kaiken. Innokkaita liikkujia riittää ja hankkeelle on ollut selkeä tarve. Lue lisää hankkeesta ja sen kotipesästä TÄÄLTÄ.

Vipinää ja säpinää – osallistutaan kuntokuuhun!